Važni datumi

Maj 15, 2023

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u junu 2023).
Dostava naslova radova i apstrakata (od 150 do 300 riječi) se vrši na obrascu za dostavu apstrakata (preuzeti na linku).


Maj 20, 2023

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u junu 2023).


Jun 1, 2023

Rok za dostavu apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u decembru 2023).


Jun 6, 2023

Obavještenje o prihvatanju apstrakata i gotovih radova (za radove koji se kandiduju za potencijalnu objavu u časopisu „EMC Review“ u decembru 2023).