Publikacije

U skladu s preporukama programskog odbora konferencije autori odabranih radova biće pozvani da pripreme svoje radove za publikovanje u sljedećim publikacijama:

  • Knjiga apstrakata svih prihvaćenih i prezentovanih radova (sa ISBN brojem)
  • Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije – Economy and Market Communication Review“
    Časopis je indeksiran u: ESCI - Web of Science; Clarivate analyrtics (WoS-ESCI); doaj.org; erihplus.nsd.no; ebscohost.com; indexcopernicus.com; citefactor.org; scholar.google.com; doisrpska.nub.rs; crossref.org; road.issn.org; worldcat.org; esjindex.org

                                                                                         emc review                     esci

Svi prihvaćeni radovi nakon pozitivne recenzije biće objavljeni u izdanjima časopisa „EMC Review“ (www.emc-review.com). Objava rada je uključena u troškove kotizacije.

Radovi će biti kandidovani za objavu u CASOPIS ZA EKONOMIJU I TRZISNE KOMUNIKACIJE – „EMC Review“ (www.emc-review.com) (ISSN / eISSN:2232-8823 / 2232-9633), Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index, sa faktorom uticaja JIF 2022 (0,2). MASTER LIST - JCR 2023