EDASOL 2020

X Međunarodna naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu – EDASOL 2020 održaće se online putem aplikacije Zoom 13. novembra 2020. godine.
Primarni cilj ove konferencije je okupljanje međunarodnih stručnjaka iz akademske zajednice, naučno-istraživačkih ustanova i privrede koji su relevantni za šire područje ekonomije i razvoja u kontekstu ekonomskih izazova i posljedica pandemije „COVID 19“ na zemlje u tranziciji i razvoju, a naročito zemlje Jugoistočne Evrope. Konferencija će takođe pružiti platformu za razmjenu znanja, ideja i rezultata između nauke i privrede.

 

GLAVNA TEMA

„Ekonomski izazovi i posljedice pandemije „COVID 19“ na zemlje u razvoju"

 

TEMATSKE OBLASTI 

 • Ekonomija u vremenu krize, s osvrtom na pandemiju „COVID 19“
 • Menadžment rizika
 • Mikroekonomija
 • Makroekonomija
 • Ekonomsko planiranje i razvoj
 • Ekonomska politika
 • Fiskalna ekonomija
 • Marketing
 • Međunarodna ekonomija
 • Operaciona istraživanja
 • Poslovne finansije
 • Preduzetnička ekonomija
 • Računovodstvo i revizija
 • Teorijska ekonomija
 • Statistička analiza i kvantitativne metode
 • Trgovina, turizam i hotelijerstvo
 • Logistika i menadžment
 • E-Business, e-Government i digitalna ekonomija
 • Korporativna društvena odgovornost (CSR)
 • Tržište rada i obrazovna politika
 • Informacione tehnologije kao podrška ekonomskom razvoju
 • Multimedija i tržišne komunikacije
 • Istraživanje, razvoj, praksa i inovacije