Sponzorstvo

Zainteresovani subjekti (preduzeća, institucije i ostali) mogu biti sponzori skupa na sljedeći način:

  • Prezentacija putem “info-štanda”, 300,00 KM / 150,00 EUR
  • Multimedijalna prezentacija, uključujući i „infoštand“, 500,00 KM / 250,00 EUR