Mjesto održavanja konferencije

Panevropski univerzitet Apeiron, Vojvode Pere Krece 13, 78102 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

apeiron