Prezentacije

Prezentacije radova trebaju trajati do 10 minuta. Autori će imati mogućnost korišćenja kompjutera za prezentacije (Power Point).

Za učesnike koji ne budu u mogućnosti da fizički prisustvuju konferenciji biće omogućeno online učešće putem aplikacije Zoom .