EDASOL 2019 - IZMJENA ŽIRO RAČUNA ZA UPLATU

IX Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu

                                              E D A S O L   2 0 1 9

Poštovani,

Obavještavamo Vas da ispravan žiro račun za uplatu registracija za učešće / kotizacija u KM glasi:
                                 567 – 241 – 11000110 – 97
Hvala Vam na razumijevanju,
Organizacioni odbor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je zbog organizacionih razloga datum održavanja konferencije pomjeren na 15. i 16. novembar 2019. U skladu s tim došlo je do promjene rokova / važnih datuma, te oni sada glase:

 

  • Rok za dostavljanje radova je do 24.10.2019. godine
  • Obavještenja / potvrde o prihvaćanju radova na konferenciji, zajedno sa pozivom za prezentaciju rada na konferenciji  biće dostavljeni do 31.10.2019. godine
  • Agenda konferencije biće dostavljena najkasnije do 07.11.2019. godine
  • Rok za registraciju i plaćanje kotizacije: 07.11.2019. godine

 

Hvala Vam na razumijevanju,

Organizacioni odbor

----------------------------- Drugi poziv za učešće -----------------------------